Presse

JCI Drammen ønsker å synnliggjøre seg som forening; for å rekruttere nye medlemmer som kan utvikle seg og påvirke lokalsamfunnet på en positiv måte. Vi er opptatt av å samarbeide med den lokale pressen, og under ser du noe av det vi har fått til.

Future Leaders Academy

Byavisa 25.mars 2015:
http://byavisadrammen.no/utgaver/275-2015/files/assets/basic-html/page23.html

Byavisa 4.mars 2015
http://byavisadrammen.no/utgaver/272-2015/files/assets/basic-html/page18.html

Verdensmester i debatt

Dagsavisen 09.08.2014 
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/diskuterer-aldri-politikk/

Byavisa 20.08.2014: 
http://byavisadrammen.no/utgaver/246-2014/files/assets/basic-html/page33.html

Barnas jul

Byavisa 21.mai 2014:
http://byavisadrammen.no/utgaver/233-2014/files/assets/basic-html/page23.html
Comments