Medlemskap

Ønsker du å bli bedre til og holde presentasjoner og talekenikk, savner du gode tilbakemeldinger, eller vil du øke din kompetanse innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Vi gir personer mellom 18 – 40 år i Drammensområdet mulighet til å utvikle sine ferdigheter i et profesjonelt miljø. 

Interssert? Kontakt oss på mail (drammen@jci.no) eller fyll i søknadsskjema nedenfor.

Ti grunner til å bli medlem i JCI Drammen:

  • Du ønsker å ta ett større samfunnsansvar og påvirke verdenen rundt deg
  • Du ønsker å lære mer om ledelse og utvikle ditt potensiale som leder
  • Du ønsker å investere i din egen kompetanseutvikling
  • Du ønsker mulighet til å delta i ett stort antall kurs for å utvikle deg selv
  • Du ønsker å øve på prosjektledelse, styrearbeid, forhandlingsteknikk, taleteknikk og debatteknikk
  • Du ønsker å teste nye tanker og idéer og utvide din kunnskap om verden
  • Du ønsker å utvikle dine evner til initiativ, entreprenørskap og kreativitet
  • Du ønsker å skape et nasjonalt og internasjonalt nettverk
  • Du ønsker å få venner over hele verdenen
  • Du ønsker å møte personer med samme interesser som deg
Og ikke minst burde du sjekke ut JCI hvis du ønsker å ha det gøy og le samme med andre. Foreningen består av medlemmer med mange ulike bakgrunner og profesjoner.

Søknad om medlemskap


Comments