Bli medlem i JCI Drammen!

Ønsker du å bli bedre til og holde presentasjoner, savner du gode tilbakemeldinger, eller vil du øke din kompetanse innenfor ledelse. Dette er kun noen av JCI Drammens tilbud til deg som ønsker å utvikle dine ferdigheter i et profesjonelt miljø.

Vi gir personer mellom 18 – 40 år i Drammensområdet mulighet til å utvikle sine ferdigheter i et profesjonelt miljø. 

Interssert? Fyll i søknadsskjema neden så kontakter vi deg.


Søknad om medlemskap


Comments