Om JCI


Junior Chamber er verdens største praktiske ledertreningsorganisasjon og en uavhengig, verdensomspennende frivillig organisasjon for kvnner og menn mellom 18 og 40 år. JCI består av mennesker fra alle samfunnslag, som ønsker å oppnå personlig eller profesjonell utvikling. 

Besøk gjerne JCI sin hoveside her: http://www.jci.cc/newsite/

Hva er JCI?
"We meet, learn and grow." JCI er en verdensomspennende organisasjon for unge ledere, entreprenø0 medlemmer i 110 land over hele verden. JCI er en organisasjon hvor mennesker møtes, lærer og utvikler seg.

Hvem er JCI?
JCI er mennesker mellom 18 og 40 år, innenfor de aller fleste yrkesgrupper. Vi utvikler oss, samtidig som vi bidrar til våre lokalsamfunn blant annet ved å etablere nye selskaper og sosiale nettverk. Alle typer mennesker er velkomne, uavhengig av rase, kjønn, religiøse- og politiske overbevisning, men vi ser spesielt etter deg som er opptatt av ledelse og personlig utvikling og som er villig til å engasjere deg!

Hva gjør JCI?
Vi gir unge, som deg, muligheten til å utfordre deg selv og over vinne egne begrensninger. Vi viser deg hvordan du kan opp nå mer enn du anså mulig i ditt profesjonelle og sosiale liv. Gjennom JCI utvikler medlemmene seg selv i ulike lederroller gjennom deltakelse i workshops og utdanningsprogrammer. I JCI har vi et eget Training Institute hvor du blant annet kan utdanne deg som trener innenfor ulike kursprogrammer. JCI er en svært aktiv organisasjon der du kan delta på utallige seminarer og prosjekter, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Hvor er JCI?
Med rundt 5 000 JCI-lokalforeninger tilknyttet mer enn 100 nasjonale JCI-organisasjoner, danner JCI et levende globalt nettverk av nesten 200 000 aktive borgere. Alle medlemmer tilhører en lokalforening hvor de arbeider for å finne løsninger på utfordringer i nærmiljøet. 

Lokalforeningene er tilsluttet nasjonalforeninger. Denne strukturen danner en global grasrotbevegelse, samtidig som det styrker medlemmene til å kjøre internasjonale prosjekter, utveksle idéer og samarbeide for å utvikle nye måter å skape positiv endring i sine lokalsamfunn og andre som ønsker personlig eller profesjonell utvikling.