Ledertrening: Innføring i personlighetstyper

Tillbud for medlemmer av Econa Buskerud

Lørdag 1.9 12.00-16.00, 
The Roer Group, Drammens Næringshage,
Nedre storgate 49, Drammen 

Som leder har du ansvar for å legge til rette for en mest mulig effektiv arbeidsplass. Du skal skape resultater. Å forstå menneskene rundt deg - over, under og på siden - er kritisk for å oppnå suksess. 

Dette kurset gir deg en innføring i personlighetstyper, hva som motiverer de ulike typene, og hva du kan gjøre for å håndtere personlighetstyper på en effektiv og produktiv måte. 

Vi tar utgangspunkt i din egen personprofil, og bruker refleksjon, samtaler og øvelser. Etter kurset får du:

- din egen Insights Discovery personprofil
- forståelse for hva som gjør oss forskjellige
- forståelse for hva som motiverer ulike mennesker

Alle deltagere får også en utgave av The Leaders Workbook, en lederutviklingsbok for egenrefleksjon. 

Etter kurset spiser vi en lettere buffé sammen.

Påmleding - Innføring i personlighetstyper


Comments